Αθλητικοί νάρθηκες

Αθλητικοί νάρθηκες

Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες ασθενείς

Για τους ασθενείς μας που εξασκούν αθλήματα με σωματική επαφή και επιθυμούν μια υψηλού επιπέδου προστασία των δοντιών τους κατά την άθληση, έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε εξατομικευμένους αθλητικούς νάρθηκες. Γενικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες αθλητικών ναρθήκων: οι προκατασκευασμένοι που είναι οι ίδιοι για όλους, οι μερικώς προσαρμοζόμενοι (boil and bite) και οι απολύτως εξατομικευμένοι διαστρωματικοί αθλητικοί νάρθηκες. Η διαφορά των εξατομικευμένων ναρθήκων σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες έγκειται στην ποιότητα (σταθερότητα) των υλικών κατασκευής και την τέλεια εφαρμογή τους, καθώς είναι προσαρμοσμένοι ακριβώς πάνω στα δόντια του ασθενούς, ενώ διευκολύνουν βασικές λειτουργίες κατά την διάρκεια της άσκησης όπως η αναπνοή, η ομιλία και η κατάποση. Για την κατασκευή του νάρθηκα παίρνουμε αρχικά ένα αποτύπωμα των δοντιών του ασθενούς βάση του οποίου κατασκευάζεται ο νάρθηκας στο εργαστήριο μας προσαρμοσμένος στο είδος του αθλήματος που εξασκείται. Αθλητικοί νάρθηκες μπορούν να κατασκευαστούν ακόμα και για ασθενείς κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας τους με σιδεράκια.